Läkarmottagning

Våra läkare är specialister i allmänmedicin eller under utbildning till specialister.

Allmänmedicin är en medicinsk specialitet. En specialist i allmänmedicin kallas på svenska allmänmedicinare.
En allmänmedicinare ska kunna möta människor i alla åldrar som söker för alla sorters problem med hälsan. Allmänmedicinaren kan vid mötet undersöka, bedöma besvären, ställa diagnos och behandla allt från enklare åkommor till svårare och kroniska sjukdomar. Om allmänmedicinaren bedömer att patientens tillstånd kräver utredning eller behandling hos någon annan specialistläkare, får patienten hjälp att komma dit.

En allmänläkare är också en läkare som en person kan träffa flera gånger under lång tid och för olika problem. På så vis kan en ömsesidig tillit byggas upp och läkaren får samtidigt en kunskap om den personens sjukdomshistoria och hela livssituation.