Välkommen till BVC på Solljungahälsan Örkelljunga

Vi är till för dig som är förälder och ditt barn 0-6 år.
Hos oss arbetar Katarina Lilja som är barnsjuksköterska med lång erfarenhet av barn och barnsjukvård och vi har specialister i allmänmedicin med inriktning barn.

Katarina når du på telefon måndag,  onsdag och torsdag 08.00-08.30 på telefon
0708 651 350.
Övriga dagar via växeln 0435 78 24 00.

Barnavårdscentralen Solljungahälsan i Örkelljunga har följande:

  • Basprogram för BVC, vilket innebär att sjuksköterska och läkare regelbundet undersöker ditt barn.
  • Hembesök vid nyföddhetsbesök.
  • Mamma/pappa samtal
  • Vaccinationer

Du som förälder kan alltid höra av dig till oss om du undrar något om ditt barns hälsa/utveckling eller om du som förälder inte mår bra eller känner dig osäker. Det kan gälla sömnproblem, matbekymmer, syskonrelationer, uppfostran m m.

Barnhälsovård – Basprogram

Alla som arbetar inom barnhälsovården är specialistutbildade – både sjuksköterskor och läkare. De följer ditt barns hälsa och utveckling ända fram till skolstarten.

1:a veckan efter hemkomst: Hembesök av sjuksköterskan (gäller både nyfödda och adoptivbarn)
1:a månaden: Sjuksköterskebesök ca en gång per vecka
4 veckor: Teambesök läkare och sjuksköterska
2:a månaden: Sjuksköterskebesök ca var 14:e dag
2 månader: Sjuksköterskebesök och mammasamtal
3 månader: Sjuksköterskebesök och vaccination*
4 månader: Sjuksköterskebesök och utvecklingsbedömning
5 månader: Sjuksköterskebesök och vaccination*
6 månader: Läkarbesök och utvecklingsbedömning
8 månader: Hembesök
10 månader: Sjuksköterskebesök och utvecklingsbedömning
12 månader: Teambesök läkare och sjuksköterska
18 månader: Läkarbesök, utvecklingsbedömning och vaccination*
2½ år: Sjuksköterskebesök, utvecklingsbedömning samt språk- och talutveckling
3 år: Teambesök läkare och sjuksköterska
4 år: Sjuksköterskebesök, utvecklingsbedömning, syn, hörsel samt språk- och talutveckling

5-6 år: Sjuksköterskebesök, skolförberedande samtal och vaccination *
* = Vi följer Socialstyrelsens föreskrifter och det allmänna vaccinationsprogrammet

Barnhälsovård – Sjukt barn

Vart vänder vi oss när vi behöver rådgivning eller en
tid för vårt/våra barn?

BVC Sjuksköterskan: 0708 651 350

Om barnet behöver en läkare:
Solljungahälsan i Örkelljunga
Växel: 0708 651 350
Vardagar 08.00-12.00 och 13.00-15.00

Sjukvårdsupplysningen
Tel: 1177
Efter 17.00 vardagar och helger

Akut livshotande tillstånd – ring 112

Barnhälsovård – Listning

För att ert barn skall gå hos Solljungahälsans barnavårdscentral måste du göra ett aktivt val genom att fylla i blankett för val av BVC. Du kan göra ditt val redan innan barnet är fött hos mödravården, där du får valblankett. De lämnar sedan blanketten till den BVC som ni valt för ert barn.

Här kan ni hämta blanketten på Region Skånes hemsida:
www.skane.se/halsoval

Du lämnar sedan blanketten till oss eller skickar den med post så registrerar vi ditt barn hos oss. Inom Hälsoval Skåne ska man göra två val för sitt barn (0-6år), val av barnavårdcentral och av hälsoenhet /vårdcentral (dit du vänder dig om ditt barn blir sjukt).

Om du inte gör något aktivt val av BVC så listas ditt barn på den BVC som ligger fågelvägen närmast där du bor. Alla är välkomna att lista sig hos oss oavsett var ditt barn har gått tidigare. Har du några frågor eller funderingar är du alltid välkommen att ringa eller maila till oss.

Solljungahälsans Barnhälsovård
David Anders gata 4
286 37 Örkelljunga
Tel vxl: 0708 651 350
BHV: 0708 651 350

Barnhälsovård – Länkar

Här nedan kommer informativa länkar som kan vara till hjälp för dig och ditt barn:

Amningshjälpen
Giftinformationscentralen
Hälsoval Skåne
Konsumentverket
Livsmedelsverket
Socialstyrelsen


Rådgivning och egenvårdsråd dygnet runt
Ring sjukvårdsrådgivningen tel 1177 eller gå in på:

www.1177.se/skane