MVC – Barnmorska

Barnmorska Monica Bengtsson  på Solljungahälsan erbjuder barnmorskemottagning med:

  • Mödrahälsovård
  • Preventivmedelsrådgivning
  • Gynekologisk cellprovtagning

Tidsbeställning på telefon:
För tidsbeställning ring 0708 – 65 13 32

Medicinsk ledningsansvarig för vår Mödrahälsovård är doktor Sven Montán.

Barnmorska – Föräldrautbildning

Föräldrastöd i form av föräldrautbildning är sedan länge önskvärt och rekommenderat från Socialstyrelsen.

På Solljungahälsans barnmorskemottagning innehåller utbildningen information om den normala graviditeten och förlossningen, komplicerade förlossningar, smärtlindring och amning. Den viktiga anknytningen och tiden efter barnets födelse pratar vi också om.

Föräldrautbildningsdagar
Träffarna ger möjlighet att läran känna nya personer med barn i samma ålder som kan berika ens liv.

Barnmorska – Gynekologisk cellprovtagning

Från 23-50 års ålder blir kvinnor regelbundet kallade till cellprovskontroll var tredje år, därefter vart femte år fram till 60 års ålder.

Ett prov tas från livmodertappen och syftet är att förebygga livmoderhalscancer. Genom att tidigt upptäcka cellförändringar kan man med enkla behandlingsformer bota förändringarna. Cellprov tas av barnmorskan och provsvar fås efter 6-8 veckor.

Solljungahälsan har sedan 2012 Örkelljunga med omnejd som upptagningsområde, varför du får en kallelse och kan boka tid här eller hos valfri barnmorska.

Barnmorska – Ungdomar – vi finns för er också

Vi erbjuder

  • Preventivmedelsrådgivning
  • Graviditetstest
  • Provtagning för chlamydia och gonorré samt andra sexuellt överförbara sjukdomar
  • Gynekologiska undersökningar
  • Samtal och frågor om kroppen och sexualitet
  • Föreläsningar på skolor