Sjuksköterskor

Nina Vitas Lundberg

Leg.sjuksköterska

Nathalie Gustavsson

Leg. sjuksköterska

Kathy Lilja

Leg. sjuksköterska, ansvarig för BVC

Lottie Rubinsson Hansson

Leg. sjuksköterska, ansvarig för diabetesmottagningen

Susanne Oskarsson

Leg.sjuksköterska

Sylvia Gistafsson

Leg. sjuksköterska, ansvarig för Astma/KOL mottagning