Leg. Psykolog

Jag heter Tobias Hänninen och arbetar som Leg. Psykolog här på Solklart vård måndag, tisdag och varannan onsdag.

Jag har lång erfarenhet av att möta och samtala med människor med olika bekymmer.

Behov av samtalskontakt kan behövas vid exempelvis:

·         Oro/ångest

·         Depression

·         Sömnbesvär

·         Relationsbekymmer

·         Stress

·         Riskbruk/missbruk

·         Olika kriser osv.

KBT är en form av psykologisk behandling som fokuserar på tankar, känslor och beteende. En viktig del i KBT är att man tränar sin förmåga att handskas med sina problem här och nu och framåt!

Kontakt:
Via telefonsvararen 070 8651328

Via Solklart vårds växel 042-490 26 00