Ändrade öppettider 11/9

Onsdagen den 11/9 håller vi stängt kl. 12.00-17.00 p.g.a. utbildning för all personal.

Äldrevårdstelefonen öppettider

Äldrevårdstelefonen är öppen måndag – fredag kl:10.00-12.00